The PANIC ROOM Czech Company

Jsme výhradním dovozcem unikátního systému osobní ochrany Britské firmy The Panic Room Company Ltd. pro Českou Republiku a Slovensko.

Velkou devizou a zárukou profesionality jsou schopnosti a zkušenosti našich lidí. Prošli výcvikem a dlouholetou službou v Armádě České republiky, ve speciálních jednotkách Policie České republiky, Útvaru rychlého nasazení a dalších bezpečnostních složkách. Své schopnosti tak mohli prokázat nejen v bojových misích (Irák, Afghánistán atd.),ale také v mnoha úkolech v soukromé sféře (ochrana VIP klientů, ochrana majetku, detektivní práce, tvorba bezpečnostních auditů, apod.)

PANIC ROOM

PANIC ROOM

„Panic Room“ je dočasný úkryt před možným napadením nebo vniknutím útočníka a poskytne Vám dostatek bezpečí, dokud nedorazí pomoc. Délka pobytu v Panic Room je možná dokonce po několik dní. Tento úkryt poskytuje maximální ochranu před různými druhy útoku, jako jsou například střelba nebo mechanické způsoby vniknutí.

Jedná se o nejvyšší stupeň osobní ochrany, který ve spojení s bezpečnostními prostředky (jako např. alarm) poskytne dokonalou ochranu nejen Vám, ale i Vašim blízkým.

Čtěte více

Tyto bezpečnostní místnosti ochrání nejen Vás, ale i Váš majetek. „Panic Room“ lze nainstalovat ve Vašem domě, v kanceláři, na lodi, existuje také mobilní řešení pro jednorázové akce (mítingy, koncerty, kongresy) a další.

„Panic Room“ byl vyvinut ve spolupráci s význačnými policejními a vojenskými experty. Tato nová koncepce osobní ochrany je určena pro velmi důležité osoby, pracovníky v rizikovém prostředí, jako jsou zahraniční ambasády, námořní plavidla, humanitární organizace, nebo zaměstnanci firem působící v rozvojových zemích.

„Panic Room“ je možné snadno a pohodlně instalovat v domácnostech i komerčních prostorách, na dočasných nebo dlouhodobých základnách. Je součástí komplexního bezpečnostního plánu a posledním stupněm obrany, když jsou ostatní překážky útočníkem překonány.

Pomocí „Panic Room“ – místnosti s vysokým stupněm balistické ochrany, nezávislou ventilací a zajištěnou komunikací s okolím v případě selhání či vyřazení hlavního zdroje elektrické energie. Zajistíte tak bezpečí pro své blízké a materiální cennosti. Díky své variabilitě může být PANIC ROOM rychle nainstalován do většiny budov bez větších komplikací. Jeho přidaná hodnota spočívá ve finanční efektivitě, jelikož může být v případě pominutí nebezpečí snadno přemístěn jinam.

The Panic Room Company Ltd.

The Panic Room company Ltd. je Britská firma, která se vyvinula ze společnosti s dlouholetou tradicí specializující se na ochranu finančních prostředků a cenností. The Panic Room Company Ltd. vznikla a je registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 0742782, jejichž sídlo se nachází na CTS House, Hope Street, Rotherham, South Yorkshire, United Kingdom S60 1LH. Při vývoji „úkrytu“ The Panic Room Company Ltd. velice úzce spolupracuje s armádními experty a firmami ,která vyvíjejí pancéřováni a balistickou ochranu pro armádní techniku s využitím nejnovějších poznatků z bojových oblastí jako je např. Afghanistán.

The Panic Room company Ltd.

Soukromá rezidence

Naše úkryty jsou navrženy tak, aby zajistily maximum ochrany a umožnily nepřetržitou okamžitou komunikaci v případech nouze. Náš tým poskytuje poradenství v oblasti ochrany osob a peněz více než 15 let. Naše zkušenosti Vám zajistí začlenění Panic Room do celkového plánu ochrany Vás a Vaší rodiny. Při návrhu a samotné instalaci PANIC ROOM úzce spolupracujeme se specializovanými bezpečnostními společnostmi a díky PANIC ROOM tak vytváříme z Vašeho domova bezpečnou pevnost.

Společně s interiérovým architektem dokážeme PANIC ROOM skrýt nebo začlenit do většiny interiérů. Stane se tak přirozenou a neviditelnou součástí Vaší domácnosti, prázdninového domu ve Středomoří nebo kanceláře.

Každý úkryt je navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečí v rozmezí od pár hodin až po dobu několika dnů. Všechny úkryty vyhověly několika úrovním balistických certifikací a na základně osobní konzultace můžeme doporučit konkrétní řešení vyhovující právě Vám.

Komerční účely

PANIC ROOM poskytují flexibilní a finančně efektivní řešení pro případ potenciálního ohrožení v současném světě.

Ještě před pár lety si euro-americká západní civilizace užívala nejbezpečnějšího období v historii lidstva. V průběhu několika posledních let se ovšem reálná bezpečnost rapidně snížila a tento neblahý jev bude pokračovat. Ochrana zaměstnanců a pracovních týmů se tak stává důležitou součástí vedení firmy jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Dokážeme nainstalovat PANIC ROOM pro ochranu vašeho personálu za dobu kratší než jeden den, a to jak v kancelářích administrativních budov, v ambasádách, ale i na odlehlých ropných polích.

Naše místnosti jsou vylepšeným řešením starších metod, které jsou časově náročné na instalaci a nejsou zárukou dokonalé ochrany vůči specifickým druhům munice.

Navrhneme, dodáme a zřídíme Váš PANIC ROOM jako ochranu proti napadení, výbuchu či ohni po dobu několika dnů. Ten se může stát zcela soběstačnou ochrannou pevností s nezávislým zdrojem energie a vlastní komunikací.

Díky poznatkům získaným během tříletého výzkumu v oblasti konzultace se speciálním vojenskými a vládními agenty dokážeme prostřednictvím PANIC ROOM zajistit vašim zaměstnancům bezpečný úkryt ve chvílích, kdy je to opravdu nezbytné.

Námořní bezpečnost

Posádky jachet, stejně jako komerčních plavidel, se v poslední době často ocitly v nebezpečí ze strany pirátů. PANIC ROOM se proto i na moři stává nezbytnou nutností. Umožňuje jak posádce, tak i cestujícím, uniknout z případných nebezpečných a život ohrožujících situací. a zároveň zvyšuje pocit bezpečí.

Tento úkryt (identický s pobřežním modelem) umožňuje díky široké škále balistických ochranných prvků delší dobu pobytu v něm, což je z důvodu obtížnější dostupnosti při záchranných akcích na moři nezbytné.

Pro zmírnění stresu během pobytu mohou být v úkrytu pečlivě rozvrženy a nainstalovány speciální prvky jako vhf/satelitní komunikace nebo nezávislý zdroj energie s filtrací, vše na míru dle přání zákazníka.

Instalace je rychlá, obejde se zcela bez sváření a vyžaduje jen minimální nároky na výbavu a proškolení odborníka. Je proto ideálním řešením pro dovybavení plavidel, mimo jiné i lodí přepravujících hořlavé látky. Úkryt lze také využívat jako sklad zbraní na lodích zaměstnávajících ozbrojené strážce.

ATM Room/Safe Room

ATM Room je výsledkem více než dvacetileté praxe v ochraně personálu a majetku v celé Velké Britanii. První bezpečnostní místnosti sloužily k ochraně bankomatů před zloději a zároveň zajišťovaly bezpečné prostředí pro personál doplňující hotovost do bankomatů po celé zemi – někdy i na odlehlých místech. Většina národních bank, supermarketů i nezávislých dodavatelů bankomatů využívají naše řešení bezpečnosti.

;

  • PANIC ROOMS jsou zřizovány k ochraně osob disponujících velkým jměním a k ochraně zaměstnanců na celem světě
  • Bezpečí i ve velmi nebezpečných situacích
  • Kompletní řešení ochrany Vaší rodiny a cenností
  • Bezpečná pevnost pro Vaše zaměstnance ve chvílích, kdy je bezpečí na prvním místě
  • Ochrana na širém moři

Aktuality

Luxus nebo bezpečí…

Stačí se alespoň jednou podívat na televizní noviny nebo si přečíst na svém iPodu nejaktuálnější zprávy. Násilí po celém světě bylo a vždy bude. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme a jak docílíme toho, abychom se každý den nemuseli bát, ba dokonce měli strach usnout.

Tento článek je mým zamyšlením a připomenutí toho, na co jsme možná zapomněli, nebo vytěsnili z naší mysli, ale pořád to tady je a nikdo z nás není vůči této hrozbě imunní… více

Reportáž natočena BBC o Panic Room:

„Po sérii vloupaní do naší španělské rezidence, která je naším druhým domovem, jsme si vybrali variantu instalace PANIC ROOM do naší posilovny. Úkryt byl dodán v dílcích a nainstalován týmem během několika málo dnů. Využíváme ho také k uložení cenností v době naší nepřítomnosti v domě. Je škoda, že jsme si nenechali úkryt naistalovat již před lety..Teď máme konečně klid v duši.“

S C,Berkshire and Andalusia

„Od společnosti PANIC ROOM COMPANY se dám dostalo perfektního a profesionálního servisu, a to od prvních konzultací, přes návrh až po konečnou instalaci úkrytu. Jelikož byl s produktem velmi spokojený náš klient, můžeme být spokojení také. PANIC ROOM COMPANY můžeme vřele doporučit každému, kdo vyžaduje to nejlepší řešení ochrany pro sebe nebo svého klienta.“

Special projects&Service Ltd (SPS)